”En sjöman sköt sig i går med en revolver en kula mot bröstet, hvaraf han sårades. Härefter begaf han sig först hem och därefter till närmaste polisstation där han anmälde att han behöfde läkarehjälp. Tillkallad läkare emitterade honom till sjukhuset, där han blef undersökt, hvarefter han hemfördes. Någon kula påträffades dock ej i såret, denna hittades därmeot sedemera liggande i den trappuppgång, där han afskjutit skottet.

Som motiv för sin handling har personen uppgifvit att han, som saknade sysselsättning, på senaste tiden tyckt sig vara förskjuten af sin fästmö, hvilken han vid ofannämda tillfälle skulle besökt men ej blifvit insläppt, hvarför han nedanför hennes dörr i förtviflan skjutit sig.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Startrevolver.