Emigrationen från Sverige hade 1866 ännu inte nått några stora volymer men den var tillräckligt stor för att locka rederier att intressera sig för att hämta emigranter i Göteborg för en direkttransport till New York (Newyork). Biljetter såldes av David Lyon som hade kontoret på Kyrko- och Magasinsgatorna N.o 7. Direkttrafik till Nordamerika brukar annars sägas börja i och med Svenska Amerikalinjen, men det fanns försök långt innan dess.

Ur: Göteborgs-Posten 4 augusti 1866