1800-talets Göteborg

Direkt till Newyork 1866

Emigrationen från Sverige hade 1866 ännu inte nått några stora volymer men den var tillräckligt stor för att locka rederier att intressera sig för att hämta emigranter i Göteborg för en direkttransport till New York (Newyork). Biljetter såldes av David Lyon som hade kontoret på Kyrko- och Magasinsgatorna N.o 7. Direkttrafik till Nordamerika brukar annars sägas börja i och med Svenska Amerikalinjen, men det fanns försök långt innan dess.

Ur: Göteborgs-Posten 4 augusti 1866