”En rusig person vid namn Martin Halvorsson, utan bostad, uppträdde i lördags så bråkigt vid frälsningsarméns härberge, att han måste omhändertagas af polis. Illa berörd af denna vändning, började karlen bli vild, skrek och gjorde våldsamt motstånd. Ligapojkar i mängd samlades, som vanligt, och njöto af gratisnöjet. Men de gjorde mera. De lade med tjut och åtbördor sin medkänsla i dagen för den stackars kamraten, som af den hänsynslösa polisen förhindrats att få uppträda som honom behagat. Omsider lyckades emellertid ordningsmakten få den i berserkaraseri stadde junkern släpad – ty någon arrestkärra finnes det allt fortfarande icke! – från platsen, hvarpå det synnerligen pinsamma uppträdet snart var all.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild Kungsgatan västerut. Gatan korsar Magasinsgatan och i fonden korsningen vid Ekelundsgatan.