1900-talets Göteborg

Hundraårig änka i Majorna

”I sitt hundrade lefnadsår ingår i dag änkan Birgitta Maria Jonsson, boende Klippgatan n:r 6 i Majorna. Den gamla berättar gärna om händelser, som hon upplefvat. Särskildt lifligt för hennes minne står den stora eldsvådan, som 1858 ödelade hela Majberget, vid den tiden bebyggdt med c:a 50 hus. Hon bodde då därstädes och flyttade därifrån till sin nuvarande bostad, hvraest hon således varit bosatt i 43 år.

Den gamla, som  nu är i det närmaste blind af grå starr samt något döf, är för öfrigt vid god hälsa och hennes utseende tyder knappast på mer än 75 års ålder. Hennes själsförmögenheter äro i det närmaste oförminskade och hennes sätt att berätta tyder på en fullt redig tankegång. Hon ägnas en omsorgsfull vård af sina närmaste anhöriga, dotter, svärson och barnbarn, och detta uppdrag fullgöra de med glädje, emedan hon med sitt barnafromma sinnelag alltid är nöjd och belåten.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klippgatan 4,6,8 och 10. Fr.v Majornas 1 rote, nr. 53, i mitten nr. 50. Sträckning mot Carnegieska bruken

1 svar »

  1. Gatan på bilden var ursprungligen en del av Allmänna vägen. En del av denna mellan Karl Johans kyrka och Slottsskogsgatan införlivades med Karl Johansgatan. Den västligaste delen av Allmänna vägen förvandlades till Oscarsgatan. Då hade man en stump av Allmänna vägen kvar mellan Karl Johansgatan och Oscarsgatan som man tydligen slog ihop med Klippgatan som tidigare gick från Allmänna vägen till Klippans färjeläge. Husen till vänster revs 1907-1908 för Karl Johansgatans yttre del och spårvägen till Långedrag.
    Änkan Brita Maria Jonsson född 29/10 1802, död 7/7 1904 bodde inte i Klippgatan 6 visar det sig när man kontrollerar i kyrkböckerna. Hon bodde i Majornas andra rote hus nr 6. Det huset ligger vid Klippgatan men på höger sida i bildens riktning i det som numera är Klippans kulturreservat. Huset finns kvar och har nu adresserna Klippan 14-20.
    https://goo.gl/maps/Jxudg1QWbuawkfm5A