”En orientalisk utställning har öppnats å Hotel Eggers härstädes. Utställningen, som är arrangerad af direktör Th. Lund, chef för Expressresbyrån Adams Express i Stockholm, omfattar en vacker samling af, som det uppgifves, äkta persiska mattor från olika platser af det inre Asien, och det är värkligen ett vackert prof på orientalisk konst och hemslöjd som här upprullas. Här finnas mattor i alla storlekar och alla utan undantag äro de knutna för hand, hvilket gör att de blifva hardt när outslitliga. Färgerna lära vara äkta växtfärger och ej anilinfärger. Hr Lund uppger, att en del mattor äro 500–700, ja, ända till öfver 1,000 år gamla och alla ha de bibehållit sig utmärkt väl. För kännare och beundrare af antika saker har hr Lund äfven ett urval unika rariteter.

Utställningen, som endast kommer att räcka till veckans slut, kunde redan de första dagarne glädja sig öfver att blifva omfattad med ett lifligt intresse. De utställda mattorna realiseras till priser, som ej torde ställa sig dyrare än hvad som begäras för imiterade varor.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

Hotell Eggers på Drottningtorget. Orginal till vykort.