”K. m:t har i likhet med hofrätten upphäft polisdomstolens i Göteborg utslag, hvarigenom barberaren S. Mally dömdes att böta 10 kronor för det han betjänat allmänheten med rakning å söndagar.

Prejudikat har sålunda vunnits i denna mycket omtalade tvistefråga, och har utgången blifvit den att rakning på söndagen får äga rum.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 5 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Victoriahallen med bl.a. en Rak-Salong.

Läs mer:

Barberare höll protestmöte.

Stängningstider å rakstugorna.

Rakstugornas stängning sön- och helgdagar.

Från allmänheten: Om rakstugornas söndagsstängning.

Hofrättens utslag om rakstugornas öppethållande sön och helgdagar