”Sångarne samlas kl 7,45 e.m. i afton i västra rådhussalen till en kort, förnyad repetition. Vid half 9-tiden tåga sångarne fram till statyen samtidigt med att fackeltåget inkommer på torget. Efter det artillerimusiken utfört en marsch följa sångarna; under tiden kvarstår fackeltåget. Sångarne tåga därefter under musik åter till rådhuset och fackelbärarne ned till Franska tomten.

Deltagarne i fackeltåget – de väntas bli omkring 200 – samlas vid Exercishuset kl. half 8, hvarifrån afmarsch äger rum kl. 8.30. Vägen tages genom Nya allén, förbi Stora teatern, öfver Kungsportsbron, Östra hamngatan, Gustaf Adolfs torg, Norra Hamngatan till Franska tomten, där facklorna släckas. Beställda facklor finnes att tillgå å samlingsplatsen från kl. 7 e.m.

Gustaf Adolfs minne högtidlighålles af Göteborgs goodtemplare i afton å ordenslokalen Magasinsgatan 11. Minnestalet hålles af fil. d:r Sigurd Hansson. Bland de medvärkande märkas musikdirektörerna A.O. Assar och Josua André samt Nordiska nykterhetskören. Allmänheten äger fritt tillträde till fästen, som börjar kl. 9,15.” (Ur: Göteborgs-Posten 6 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 6 november 1901.