”Herr Redaktör”

Begäres vördnadsfullt om plats i Eder ärade tidning för följande.

Är det verkligen med vederbörandes vetskap eller medgifvande att den inre Pustervikskanalen skall användas till skeppsvarf, att en viss ved- och kolhandlande skall där hafva rättighet att bygga pråmar? Den som bor vid nämnde kanal har en liflig erfarenhet af hur trångt det är för dessa lossande och lastande fartyg och i synnerhet om onsdagar och lördagar då ett 40- à 50-tal fiskebåtar skall passera fram och åter.

Dessutom: Kan det icke vara buller nog som uppstår af dessa lossningar och lastningar, utan att höra detta eviga spikande från morgon till qväll?

M.P.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Pusterviksplatsen under tidigt 1900-tal.