”Gör ett besök i Göteborgs Vinter-Tivoli å Lilla Otterhällan som öppnar sin vintersäsong

Lördagen den 9 d:s kl. 6 e.m.

Och kommer att tills vidare hållas öppet alla söckendagar fr. kl. 6-10 e.m. Söndagar fr. kl 1-4 och 6-10 e.m. Och kommer att förevisas världens senaste händelser i Diorama Transparang.

Det första programmet, som omfattar ett 10-tal olika nummer är utfördt af den beryktade konstnären Jean Speth, Hamburg, samt en tidsenlig båtkarusell och skjutbana jämte uppträdande af vidundermannen Nihlros samt den omtyckta 16-åriga sångerskan fröken Anna Nihlros. En Marionett- och Kasper-Teater samt förevisning af dreserade björnar, kameler och tigrar m.m.

Entré till Tivoli 10 öre, som med tillägg kan användas öfverallt inom Tivoli.

C. Kullberg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 9 november 1901.