”Vid Gustaf Adolfs torg skulle körsvennen Gerhard Andersson i lördags afton stryka sin häst baklänges mot Stora hamnkanalen, hvarvid det icke bar sig bättre till än att hästen tog ett steg för mycket och häst och släde kommo ned i det iskalla vattnet.

I ett nu har emellertid körsvennen själf hoppat efter och simmar fram till sin kamrat i hvardagsslitet. Med några raska tag lösgör den duktige körsvennen hästen ifrån släden och simmande mot land bogserar han hästen med tömmarne mot kajen, där körsvennen och hästen hjälps på det torra igen. Lungvåt och stelfrusen omhändertogs ynglingen af kringstående personer och fick åka i droska till sin bostad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg, blick från Rådhussidan, foto år 1900.