”Detta lotteris exposition är nu flyttadt till Korsgatan 11. Lotteriet omfattar som bekant 120 större och mindre oljemålningar, akvareller och pasteller.

Den största till 2,000 kronor värderade taflan ”Det inre af ett glasbruk” är nu äfven utställd härstädes, hvadan allmänheten är i tillfälle att öfvertyga sig om den stora dukens konstnärliga värde. Bland andra mer framträdande n:r må nämnas ”Hos skomakaren”, ”Afton i skärgården”, ”Gossen med krabban”, ”Kyrkinteriör från Oberbaiern”, ”Strandvägen i Marstrand”, ”Siesta” (porträtt af skådespelaren Clementsson), flera utpräglade fiskaretyper, skärgårdsbilder o.s.v. Hela vinstvärdet är 15,000 kr. och lottpriset är endast 50 öre. Dragningen äger rum den 30 innevarande november.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckngsbild med Korsgatan mot norr, Tyska Kyrkan i fonden. På Korsgatan var det tätt mellan butikerna, bland annat fann längs gatan flera manufakturaffärer.