”Cirkus Madigan bjöd i går på en hel del rätt tilldragande nyheter som ersättning för de omtyckta ”Louisiania Amazone gurd”, som nu dragit sin färde. Sålunda uppträdde den ovanligt skicklige jonglören Zetto, som på programmet kallas ”den galne jonglören”, och en ekvilibrist Ar-siku väckte icke ringa sensation med sina halsbrytande japanska konststyrcken. ”Original Narow-Nellas” presenterade en mängd lustigheter på velociped och ådagalade en häpnadsväckande förmåga i konståkning. Slutligen är att nämna m:lle Romanows förvandlingsdagns och ”Tichy Trios” både lustiga och öfverraskande nummer.

Kort sagdt, det nya programmet var väl sammansatt och förtjänar en talrik publik.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur : Göteborgs Aftonblad 19 november 1901.