”Den av stadsfullmäktige tillsatta kommittén för ärenden angående yrkesmässig automobilomnibusstrafik har tillstyrkt en del ansökningar angående idkandet av sådan trafik.

Kommittén har sålunda tillstyrkt en linje Göteborg–Mölnlycke–Landvetter med ändstation i Göteborg vid Korsvägen. Denna linje skall trafikeras av en sufflettomnibuss med 13 sittplatser.

Vidare har tillstyrkts en linje Hvitfeldtsplatsen–Sahlgrenska sjukhuset–Toltorp–Mölndals torg, avsedd att trafikeras med två heltäckta bussar med 17 à 18 sittplatser varje hel timma från kl. 6 f.m. till 12 på natten. Till slutstation i Göteborg föreslås Hvitfeldtsplatsen s östra sida vid hörnet av Läroverksgatan.

Dessutom tillstyrkes en linje S:t Eriks torg–Lärje korsväg i Backa socken samt en linje Göteborg–Skrabro i Björlanda socken. Kommittén motiverade sitt tillstyrkande i båda sistnämnda fall med att någon konkurrens med stadens omnibusslinje ej torde komma att uppstå. Båda linjerna skulle ha sin ändstation förlagd till S:t Eriks torg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 november 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: St. Eriks torg.