”F. artilleristen Frans Martin Andersson Hallén, såsom förut meddelats åtalad för inbrottsstöld i Skytteklubbens skjutpaviljong å Kungsladugården i närheten af Slottsskogen dömdes i dag af rådhusrättens andra afdelning att för första resan snatteri undergå fängelse i två månader. Hallén hade såsom markör vid skjutbanan innehaft nyckel till paviljongen, hvadan intet inbrott kunde anses ha egt rum.

– Vi redogjorde på sin tid för en velocipedstöld, som i augusti föröfvats från handlanden Alfr. Hansson & C:o. Södra Allégatan 6, af arbetskarlen Nils Friedrich Andersson från Lundby på Hisingen. Den tillgripne velocipeden, som af målsegaren värderats till 175 kr., hade svar. Användt för eget behof. Andersson, som är född i Berlin af okända föräldrar, dömdes för första resan stöld, föröfvad å sabbat, till tre månaders straffarbete och ett års vanfrejd.

– En handlande fick böta 5 kr. för att han i sin butik sålt konstister utan att föreskrifvet anslag härom funnits i lokalen. Handlanden uppgaf, att anslag fanns, men det hade – ramlat ner.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.