”I gasverkets kolupplag vid Gullbergsstrandgata har sedan i slutet af förra veckan förmärkts tecken till stark uppvärmning. För att förekomma själfandtändning har man sedan i måndags varit ifrigt sysselsatt med att undanlämpa kolen, och var man ända tills i måndags kväll och i går morse, då de varmaste punkterna uppnåddes, tveksam om verklig fara förelåg eller ej. Nu är man fullständigt utan oro, sedan uppvärmningen ej nått någon vidare utbredning och man anträffat själfva härdarna för densamma.

Då man emellertid i ett fall som detta aldrig kan iakttaga nog försiktighet, fortgår kollämpningen som dock torde kunna afslutas i morgon middag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Våta gaskolckan, Gasverket, 1902.