”I går e.m. kl 6,15 inträffade å den i Lilla bommens hamn liggande ångaren ”Necken” en sorglig olyckshändelse, i det skomakeriarbetaren August Nilsson från Aleklefva under Tunhems prestgård, Tunhems socken, i rusigt tillstånd föll på hufvudet ned i ångarens lastrum, hvarvid han erhöll så svåra skador, att han förlorade medvetandet. Vid upptagandet gaf han ej andra lifstecken ifrån sig än svaga stönanden. Den olycklige fördes genast till Sahlgrenska sjukhuset, men vid framkomsten dit befanns han redan vara död.

Den omkomne var född 1854 samt efterlemnar änka och barn i torftiga omständigheter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Bommens hamn 1915.