”Till förmån för hemlösa små äger en bazar rum den 2 och 3 December i huset N:O 9 Östra Hamngatan.

Inom den lilla, gammaldags byggnaden med de hvitrappade väggarna och de små fönstren utföres i det tysta ett välsignelsebringande arbete. Där skänkes nämligen hem, skydd och undervisning åt en hel del hemlösa småttingar.

Helt visst skall icke allmänheten försumma att lämna den uppmuntran företaget såväl behöver och förtjänar.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 29 november 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från år 1916 som visar; Östra Hamngatan 7; Östra Hamngatan 9; Östra Hamngatan 5. Vy från Östra Hamngatan med Spannmålsgatubron i fokus. Till vänster i bild syns hörnet på Östra Hamngatan 5, polisstation under åren 1892-1967.