”En provbana för cabtrack (spårtaxi) planeras för Göteborg. Elbilar som på spår pilar kors och tvärs i centrum i Göteborg låter kanske som science fiction men är en realitet. Provbanan, som är kostnadsberäknad till ca 10 milj kr beräknas vara klar under 1973, samma år som Liseberg firar 50-årsjubileum. Den blir 2.500 m lång, går i markplan, i tunnel och på viadukt. Den får förbindelse med bl a Liseberg, Svenska Mässan, Skandinavium, Ullevi och centrum. Allt styrs med hjälp av data. Varje bil tar fyra passagerare. Elbilarna sköter med hjälp av data inväxlingen till rätt spår. Transporthastigheten beräknas bli ca 60 km/tim. Passageraren sätter sin biljett i en biljettmaskin och därmed har elbilen fått sin upplysning om till vilken station passageraren vill. Därefter åker den ut på en accelerationssträcka, pilar in på rätt plats på huvudbanan och ger sig iväg utan omvägar till den önskade stationen.

Dagens kollektiva trafik, däri inräknat tunnelbana, har inte en chans att hävda sig mot detta nya system Cabtrac, framhöll spårvägsdirektör Sixten Camp och gav en hel del räkneexempel som stöd för sitt påstående. Kommunalrådet Torsten Henrikson anser att projektet låter intressant och a ten provbana blir av stor betydelse för ytterligare värdering av detta nya system.” (Ur: Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 5 december 1969)

Kartan i sidhuvudet och nedan är hämtad ur : Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 5 december 1969.