”Scholz menageri, kändt sedan gammalt af göteborgarne, har nu åter kommit till staden. Men är själfva menageriet en gammal bekantsap så kan man icke säga detsamma om det som visas. Tvärtom bjuder oss menageriets dressyr-cirkus på en hel del nyheter. Bland dessa märkas en dresserad zebra, två ryska björnar framförda af djurtämjerskan m:lle Martha Belvarte, tre isbjörnar samt tre lejon, framförda af djurtämjaren signor Roberto. Föreställningen clou är lejonet Daniel som konstberidare.

Båda föreställningarna i går voro besökta af en talrik publik.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 december 1901)

Annonsen i sidhuvudet, och nedan, är hämtad ur Göteborgs-Posten 30 november 1901.