”För stöld af en del torgkorgar, stod i går hustrun Johanna Sofia Olausson från Mölndal tilltalad inför härvarande rådhusrätt. Korgarne, som innehållit diverse matvaror, hade inlämnats till förvar hos skilda handlande och där hade hustru O. passat på och tillgripit dem. Den tilltalade, som förut i polisen erkänt tillgreppen, återtog i går sin bekännelse och påstod att hon tvingats af polisen att erkänna för att slippa bli insatt på bekännelsen. Målet uppsköts på 8 dagar.

För stöld af en stortröja från en studerande stod i går f. tvångsarbetsfången, för tredje resan stöld straffade Carl August Johansson Friman tilltalad i poliskammaren. F. hade under uppgift att han vore en fil.kand Carl Stenberg beredt sig tillträde till målsägarens tambur, hvarest tillgreppet skedde. F. erkände och införpassades och målet hänsköts till rådhusrätten” (Ur: Göteborgs-Posten 12 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Korg.