”Vinter- och julstämning med vinter ha vi nu gudskelof fått också i Göteborg, sedan hr Stockholm nu i veckotal fröjdat sig åt en skön nordisk vinter. Öfver 10 grader under fryspunkten redan på aftonen, det är ståtligt i Göteborg och betyder minst dubbla gradtalet i skogsbygderna. Bland andra jultecken, som i går uppenbarade sig på våra gator, är att anteckna italienarnes julkyrkor och de små gatukolportörernas sprattelgubbar, som alltid finna god afsättning. På skridskobanornas glatta ban synnerligast i Slottsskogen var stämningen också hög bland det unga Göteborg.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bandy spelas på Norden. d. 30 Dec 1913.