”Ett 50-tal vadfiskare från olika öar i Öckerö socken hade i går möte på Öckerö för att dryfta förhållandena i Göteborgs stads fiskhamn.

Det framhölls vid mötet, att fiskarne få betala högst olika lossningsafgifter i hamnen, bl.a. beroende på huruvida de sälja sina fångster på auktionerna eller direkt till exportörer. Men äfven för auktionerna afsedd sill betingar högst olika lossningskostnader. Vissa vadlag slippa med att leverera lådorna på kajen, hvilket kostar dem omkring 1 kr. i lossning medan andra kärfvas på ytterligare 60 öre för transport af lådorna från kajkanten till stufvarna i auktionshallen.

Hänvändelser till fiskhamnsdirektören i frågan påstods ha varit resultatlösa och mötet beslutade nu att ingå till hamnstyrelsen med anhållan om vissa fastställda lossningsafgifter för dygnets olika timmar. Dessutom skall framställning göras om bättre polisuppsikt i hamnen till förekommande af de många sillstölderna samt om särskilda bestämmelser för ångtrålarnes lossning, så att den olidliga trängseln i hamnen i någon mån kan undvikas.” (Ur: Göteborgs Dagblad 9 december 1918)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskhamnen under 1920-talet.