”– Välkomna igen 15 oktober 1982! Då går första spårvagnen fram till Östra sjukhuset. Det sade kommunalrådet Lennart Olsson, spårvägsstyrelsens ordförande, till den lilla skara kommunalfolk, anläggare och fanfartrumpetare som på tisdagen samlats för ett historiskt första spadtag. Det symboliserade kommunens tro på att spårvägen är framtidens kommunikationsmedel.

Ceremonin gällde den 1,3 km långa spårvägen från ettans nuvarande vändslinga i Vidkärr fram till P-platsen snett bakom Östras centralkomplex.

Historiskt var det, men knappast första spadtaget. Det är 34 år sedan stadsfullmäktige beslöt om spårväg till Smörslottet och två av tre broar som behövs blev klara redan för 30 år sedan.

Symboliska spadar

Det var många symboliska spadar i jorden, så många att det inte blev någon över till entreprenadföretaget Nils P Lundh, de som verkligen skall göra jobbet.

Först grävde Lennart Olsson tillsammans med Clarence Helgesson, spårvägens vice ordf och Sören Eriksson, gatunämndens vice. Och eftersom politiker inte sysslar med att verkställa beslut så tog gatudirektör Thorbjörn Petterson och tf spårvägsdirektör Karl Erik Karlsson fram en dubbelspade och grävde vidare.

Det är nämligen ”gatan” som har ansvaret för arbetena. De kostar 22 milj kr om man räknar med en del ändringar som sjukvården måste göra.

Gatukontoret lade själv in anbud på jobbet men kunde inte pressa sig ned på de nivåer det numera är frågan om då de stora byggarna vill hålla sitt folk i arbete.

– Det här är bra för vår sysselsättning, vi kan hålla igång ett 30-tal man under ett och ett halvt år, sade Göran Gustafsson, anläggningschef för Nils P Lundh i Västsverige.

Vändslingan vid Vidkärr slopas och de hittills outnyttjade broarna över Kaggeledsgatan och Billerudsgatan repareras. Frost och väta har tärt på dem under åren. Så måste man också flytta 40 000 kbm jord. En del av den har hamnat här under de årtionden ingen trodde det skulle bli något av med spårvägsplanerna. Ny bro byggs under Hagforsgatan. Spårvägen får helt egen banvall i en lång kurva längs Uddeholmsgatan–Östra Torpavägen upp till sjukhuset. Där blir det vändslinga, kiosk och ny bussterminal.

Torpakolonin berörs inte. För en oviss framtid finns spårläge reserverat ända fram till Vallhamra torg i Sävedalen.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 april 1981)

Arbetet var klart några dagar tidigare än utlovat och den 4 oktober 1982 började spårvagnslinje 1 rulla till Östra Sjukhuset. Den högtidliga invigningen hölls dagen innan. (Göteborgs-Posten 3 oktober 1982)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 15 april 1981.