”Cirkus Madigan har återupptagit sina föreställningar efter ett genomgående nytt program, som väl torde kallas förstklassigt.

Mr Orlando och miss Z-phora, de enda som återstå de förra krafterna, äro fortfarande publikens gunstlingar, ehuru de fått farliga medtäflvare bland de nyangagerade. Af dessa tages priset onekligen af Brothers Chartelly Bernhards, som ådaglägga en förvånande vighet, smidighet och muskelstyrka i sina ”matroslekar” och ”gladiator acts”. Clown Zwicker väcker stormande bifall med sina lustiga upptåg och sina utmärkt dresserade hundar och kattor. Öfvermåttan rolig är äfven signor Vitalo, som parodierar en jonglörs försök i den högre stilen. Ett par musikaliska clowns visa sin färdighet på en hel del mer eller mindre besynnerliga instrument, och ”Les Papillons” dansa cancan med förtjusande grace.

Hästproduktionerna äro ungefär desamma som förut. Hr Heusterberg visar sig vara både skicklig dresör och elegant ryttare.

Samtliga prestationer mottogos med lifligaste bifall, och säkerligen har cirkus Madigan under sin nya, men korta sejour – endast 12 föreställningar – att räkna på en talrik publik.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 december 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 28 december 1901.