”Göteborg istället för centralen. Från det nya årets början får man ordet ”Göteborg” till svar, då man ringer på telefoncentralen härstädes, istället för det förut brukliga ”centralen”. Detta enligt den nya telefoninstruktionens föreskrifter, som bestämma, att stationsnamnet skall begagnas som svar från telefonisten vid abonnentens påringning.

Likaså, vid brytning af lokalt samtal för interurbant varskos de samtalande med orden: ”Interurbansamtal till n:o 00” i stället för förut: ”Rikstelefon vill tala med n:o 00”. (Ur: Göteborgs-Posten 2 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Telegrafverket och växeln år 1901.