I dag räknas uttjänta julgranar som grovsopor och det är att betrakta som nedskräpning om granen ställs ut i naturen, annat var det 1902 då uppmanades stadens invånare att göra om sina granar till matplatser för fåglarna och ställa ut granarna i närmaste park.

”Kasta ej bort julgranarne sedan de plundrats. De ha ännu en vacker uppgift att fylla. Placera dem ute i trädgården iller i parken. Tag de födoämnen, du har till hands eller kan skaffa, såsom rifvet bröd, hackadt kokt eller stekt kött, krossadt hampfrö, hafre o.d.y., och lägg det i ett kärl med smält flytande talg. Rör om massan och gjut den medelst en sked på den utsatta julgranen. Denna blir då den ypperligaste foderplats för småfåglarne. Vid detta förfaringsätt förspilles intet af födan, och den blir ej häller nedsnöad eller omöjlig att komma åt.” (Ur: Göteborgs-Posten 3 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julgransförsäljning på Järntorget d. 19 Dec 1913.