”När det gäller att förläna det dukade matbordet en frisk, pikant och mot gästen uppmärksam prägel, gör sig, som bekant, ofta en stor uppfinningskonst gällande. Man hittar på än det ena öfverraskande, än det andra. En uppfinning i denna väg, som uppenbarligen skall slå mycket an på de intresserade, har gjorts af kamreraren å Alstermarks bruks aktiebolags kontor i Mölndal, Knut Bergman. Den består af en apparat – för resten förfärdigad af konstläder –, medels hvilken man på ett ögonblick kan dekorera dukar och servietter. Man lägger duktyget mellan ett objektiv och ett negativ samt klämmer till, och så är målet vunnet. I tydlig relief framträda en gästs initialer eller hans hela namn, en ranka e.d., allt naturligtvis efter som man valt formarne till. Har man ett helt alfabet, hvilket icke ställer sig vidare dyrbart, kan man ju ifråga om ”textning” variera i oändlighet. Apparaten, på hvilken kamrer Bergman erhållit patent, har i dagarna förts i marknaden.” (Ur: Göteborgs-Posten 14 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Börsen. Stora festsalen 1901.