”Undertecknad och många med honom ha ofta varit vittne till ett oskick, som snart sagdt bedrifves i alla stadens gårdar. Man låter nämligen från sina balkonger, som äro belägna öfver fönster till boningsrum, mattor hänga ned hela dagen för att piskas. Som en hvar lätt kan begripa, är detta i högsta grad ohälsosamt och skadligt förutom det obehag, som detta oskick vållar, därigenom att ljuset utestänges till ifrågavarande boningsrums ägares stora förargelse. Borde icke detta oskick afskaffas?

Husfader.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gårdsmiljö i Olivedal.