”Jag hemställer till vissa hyresvärdar vid Landalagatan om deras portgångar skola vara upplåtna till dansbana för ungdomsligor. Mången skulle också vara mycket tacksam om ärade hyresvärdarne utsatte lyktor i portgångarna, så att icke dessa ligor få husera där hur som helst i kvällens mörker, så man får riktigt bryta sig igenom för att kunna komma genom portgångarna.

Jag skulle ock vilja ställa en uppmaning till föräldrar och målsmän att se till sina barn, så att de icke få drifva ute om kvällarna och föra oljud och annat oväsen, såvida de ej vilja ha sina barn uppfostrade till ligapojkar och ligaflickor, som sätta en skamfläck på hela familjen.

Det vore äfvenledes mycket önskvärdt om resp. poliskonstaplar patrullerade lite oftare på nämnda gata för att skingra de ligor som husera i portgångarne där.

Vän af ordning” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kapellplatsen.