”Liket af en okänd mansperson anträffades i dag vid half 10-tiden på f.m. hängande i ett furuträd i närheten af vägen som leder upp till den s.k. Stora utsikten.

Den döde synes vara omkring 45 år gammal, är ganska groft bygd och af medellängd, har ljusgult hår och rödt skägg under hakan och utefter kinderna samt var iklädd kavaj af brunaktigt tyg, byxor och väst af blått tyg, pjexor och mjuk filthatt. I ena västfickan anträffades en mindre signalpipa, en sådan som arbetsförmän bruka bära på sig; för öfrigt fanns intet som kunde gifva ledning till att upptäcka den dödes namn, yrke eller hemvist.

Liket antages hafva varit hängande i trädet några dagar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ålderdomshemmet vid Slottsskogens nordvästra sida, mitt i bilden syns också ”Stora utsikten”, alltså vattentornet i Slottsskogen.