”Med anledning af stadsfullmäktiges ansökan om införlifning med staden af delar af egendomen Änggården hade ägaren till 1/60 mantal grosshandl. E. Nymansson framställt förslag om hela hemmanet Änggårdens införlifvande med staden. Stadsfullmäktiges yttrande häröfver infordrades af k.m:t och drätselkammaren hemställer nu att fullmäktige måtte yrka att förslaget om hela hemmanets införlifvande med staden måtte af k.m:t lämnas utan afseende.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svart/vit bild över det nybyggda Sahlgrenska sjukhus i Änggården.