”Vårt största etablissemang inom bosättningsbranschen, firman Ferd. Lundquist & Co., firar i morgon sitt 50-årsjubileum med en festlighet å Hindås, där firmans grundläggare hr Ferdinand Lundqvist, hvilar ut efter de många årens rastlösa arbete.

De gångna 50 åren ha utmärkts af den framgång, som följer af energiskt och målmedvetet arbete. Då den 28-årige Ferdinand Lundquist den 17 maj 1869 öppnade sin lilla butik i samma hus, där affären fortfarande är inrymd, hade han blott ett biträde. Genom flit, energi och framsynhet utvecklades affären stadigt, den ena afdelningen inrättades efter den andra, lokalerna utvidgades alltmer, och af den lilla butiken har nu blifvit ett affärskomplex, som sysselsätter ett 80-tal personer och upptager två hela våningar i det stora affärshuset vid Östra Hamngatan.

År 1912 drog sig den gamle grundläggaren af firman tillbaka för att njuta sitt otium efter ett arbetsfylldt lif, och sönerna Olof, Erik och Bror Lundquist öfvertogo affären. En stor sorg drabbade förra året familjen, då den verksamme och allmänt omtyckte, äldste brodern Olof Lundquist bortrycktes i sina bästa år. Bröderna Erik och Bror Lundquist äro alltså nu innehafvare af affären och leda dess utveckling efter de gamla traditionerna.

Som nämdt firas jubileet å Hindås, dit hela personalen inbjudits och där bl.a. komma att utdelas de medaljer, som Patriotiska sällskapet tilldelat de äldsta bland affärens funktionärer.” (Ur: Göteborgs Morgonpost 16 maj 1914)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Reklam för Ferd. Lundquist & Co.