”En hund som äter pängar lär det, enligt hvad en meddelare uppgifver, finnas i Landala. Silfvermynt anser han som en synnerlig läckerhet men i nödfall få äfven kopparmynt slinka med. Häromdagen beröfvade hunden en gosse de pänningar denne skulle använda till uppköp för sin mors räkning. Därvid gick han så till väga att han rycke från gossen det papper, i hvilken pängarne voro förvarade, och sedan han med stor skicklighet aflägsnat papperet, sväljde han ett mynt i sänder. Och detta är intet enastående fall, påstår vår meddelare. När tillfälle gifves söker hunden tillfredställa sin hunger efter pängar – en sannskyldig Harpagon på fyra fötter.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Finn” Zetterutställning d. 4 Maj 1913. Hunden på bilden är inte den hund som omnämns i artikeln!