”Hunden som å pängar uppe i Landala eller som – rättare sagdt – af en meddelare i vårt gårdagsnummer beskylldes för att ha en outsläcklig hunger efter klingande mynt, synes ha varit alldeles oskyldigt misstänkt. I går kom det åsyftade djurets ägare upp på vår redaktion och ville ha upprättelse, icke åt hunden, ty han har fått sätta till lifvet på grund af misstankarne för pänningsstöld, utan åt den fallnes minne. Och mannen berättade oss huru han, när man beskyllde hans hund för snatteriet, i söndags tog honom  med sig till nattmannen och lät icke blott döda det arma djuret utan äfven obducera det för att om möjligt finna och till ägaren återlämna de pänningar – kr. 1:28 – som hunden skulle ha uppslukat. Men nattmannen kunde omöjligen upptäcka några reda pängar i hunden. Och dennes husbonde finner det därför odisputabelt, att de som missfirmat den afdagatagne farit med osanning.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Sara af Stafringe.” 1 sta. pris i Zetterutställning i Gbg. d. 4 Maj 1913. Inte heller denna hund har något samband med artikeltexten ovan.