”Den lindriga vinter, som varit rådande några dagar, har gifvit en smula fart i vintersportens olika grenar. Visserligen äro förutsättningarna för att kunna utöfva vinteridrott de minsta möjliga, men så äro icke häller vi göteborgare bortskämda i den vägen; ha vi ett halftums lager af snö så anse vi det vara storartadt.

En för Göteborg alldeles ny sport, åkning å sparkstötting efter häst, har under de senaste dagarna blifvit ganska mycket öfvad. Det har ock varit påtänkt att inom den närmaste tiden anordna täfling däri.

I Vasaparken är dagen om lif och rörelse. Den är ju också ännu så länge småttingarnes vinterparadis.

Kälkbacken i Slottsskogne blef i går, tack vare flitig pågjutning af vatten, färdig till begagnade. Den togs också genast i anspråk af ett stort antal ungdom. Det syntes af såväl tärnornas som ungersvennernas strålande ögon att glädjen öfver att få hängifva sig åt det länge försakade, uppfriskande nöjet var osminkad.

A propos åkning i Slottsskogen har Göteborgs idrottsförbund anlagt en skidbana därstädes, som sträcker sig från Bragebacken i norr till ridbanan i närheten af Frölundavägen i sydost. Denna bana skall invigas om söndag kl. 1 e.m. med täflingar, hvari dock endast göteborgare denna gång komma att deltaga. Anteckning för deltagande kan ske hos Bröderna Lindstrand, Drottninggatan. Så nog blir det en rörlig tafla i Slottsskogen nästa söndag – om Bore vill.

Å Idrottsplatsen öppnas såväl skridskobanan som kälkbacken i dag om möjligt kommer uppvisning i konståkning att äga rum nästa söndag.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vasaparken d. 28 Dec 1913.