”En brädgårdsarbetare hade i går tilltalats i polisdomstolen för det han hade okvädat en polis, då denne befallt honom att aflägsna sig från ett värdshus vid Kusttorget. Mannen skulle naturligtvis få böta för missfirmelse mot polis, men det blef skralt med bevisningen – ty den blef egentligen ingen annan än att den tilltalade blifvit arg och yttrat sig något mindre vänskapligt. Men däremot upplystes det, att poliskonstapeln duat honom, och därvid resolverade domstolen, att när poliskonstaplarne tillåta sig att dua folk, må de stå sitt kast, om de blifva ohöfligt bemötta. Målet afskrefs.” (Ur: Göteborgs-Posten 31 januari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Polis år 1921.