”Denna vackra nordiska idrott kan i år med fördel idkas, då den djupa snön fyller alla mindre ojämnheter på marken och gör möjliga fall och kullerbyttor ofarliga.

Här finnes visserligen ingen klubb eller förening för skidlöpning, utan ligger idrotten i händerna på enskilde, som af intresse för saken skaffat sig skidor; äfvenså äro våra vintrar vanligen af den beskaffenheten, att skidorna föga kunna nyttjas, hvarför någon synnerlig skicklighet ej kan påräknas, men icke för ty bör det tillfälle, som nu erbjudes, begagnas.

Man kan i all enkelhet taga sina skidor under armen och vandra utanför staden ett stycke, åt Delsjön eller Slottsskogen t.ex., och där så godt man förmår försöka härma de storartade bedrifter mästare i konsten kunna utföra.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 februari 1888)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: järnskodd trästav försedd med ”fotplatta”, lämplig för såväl snö som is. Sådana skidor ha varit i allmänt bruk till att åka på landsvägarna med. Man stakade sig fram med en käpp mellan benen.