”Ja, det omdömet är icke allts öfverdrifvet om det väldiga bagerietablissemanget, som sedan maj månad förra året uppstått däruppe i hörnet af Öfra Husarbatan och Risåsgatan. Ty det är förstklassigt alltigenom. Redan det yttre företer ju en ståtlig anblick och det inre är desso likt. Rymligt, praktiskt, solidt ter det sig öfver allt, hvart man än kommer. Mjölupplaget är inrymdt i den stora, med moderna transportmedel försedda vindsvåningen. Härifrån matas det i öfre botten – d.v.s. den tredje – belägna siktvärket, hvarifrån mjölet genom paternostervärk föres till den plats, hvarest det först skall finna användning, nämligen vid knådmaskinerna, ty knådningen sker naturligtvis här icke för hand. Så går degen till bakboden och formas här till brödämnen. Dessa föras in i jäsrummet – en äkta finsk badstu – får där jäsa och går så till någon af de många ugnarne, hvarest gräddningen sker. Så är brödet färdigt.

Vid sidan af den stora afdelningen, där endast manliga arbetare äro sysselsatta, har bageriet en mindre för tillvärkning af delikatessbröd enligt Olmanska metoden och med kvinnlig personal samt en konditoriafdelning.

Anläggningen har sitt eget elektricitetsvärk. Det är förlagt till källarvåningen. Här alstras kraft för både belysningen och driften af såväl maskinerna som de hissar, hvarigenom snabb och bekväm förbindelse uppehålles mellan de olika våningarna.

För de till omkring ett hundratal uppgående arbetarnes bekvämlighet är väl sörjdt. De ha särskildet toalettrum med tvättställ, klädskåp etc., särskildt matrum och särskildt badrum.

Byggnaden är uppförd af byggmästare Nathan Persson efter ritning af arkitekt Gustaf Elliot. Portalerna af grön täljsten ha tillvärkats af bildhuggaren Axel Nilsson. Göteborgs mekaniska värkstad har levererat de båda ångpannorna med tillhörande maskiner; de elektriska maskinerna härröra från A.E.G; af de moderna ugnarne äro 4 tyska, 5 svenska, 2 danska o.s.v.

Som ett bevis för hur mångsidigt ett modernt bageri måste vara i sin tillvärkling kan anföras, att här bakas mellan 60 oc 70 sorters bröd, konditorivarorna oberäknade.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Övre Husargatan, 1902.