”Göteborg ska få sin egen riksgrop – en motsvarighet till den på sin tid berömda kratern i Stockholms city! Under hela Kungstorget, mitt i hjärtat av Göteborg, ämnar den borgerliga majoriteten bygga ett cirkelrunt garage i tre plan. Ner i det underjordiska garaget kommer man via en över hundra meter lång tunnel under Vallgraven.

Redan i sommar är grävskoporna i färd med att gräva jättekratern, berättar männen bakom garageprojektet förhoppningsfullt. Även Vallgraven skall då delvis spärras av. Man måste nämligen bygga dammar, pumpa ut vatten, gräva tunneln, bygga och så släppa på vattnet igen.

Stadsplanen för det gigantiska garaget under jorden är redan klubbad i byggnadsnämnden. Det gäller alltså själva garaget under jorden. Stadsplanen ovan marken skall upp i byggnadsnämnden och längre fram i vår räknar parterna med ett nytt praktgräl i kommunfullmäktige. Socialdemokrater och kommunister gillar inte projektet.

Men det kommunala garagebolaget utgår från att saken i praktiken är klar. Därför har ingenjörerna redan gjort klara anbudshandlingarna. Dessa skall sändas ut till hugade byggföretag, som vill tävla om jobbet. Det är kostnadsberäknat till drygt 40 miljoner.

Garaget skall rymma 750 bildar. I dag är bilarna parkerade på markplanet. Kungstorget är nerlusat av parkerad plåt.

Nu ska torget snyggas upp, återställas. En gång fanns där låga basarer i trä och livlig kommers. Torget byggs ut i enligt arkitektkontoret ABAKO:s segrande förslag i en arkitekttävling.

Enligt förslaget grupperas längs torgets tre sidor butiks- och restauranglokaler i envåningsbggnader. Det nya torget öppnar sig mot kajen och parken där bakom. En gångbro, kallad Basarbron, byggs över Vallgraven. Längs den förbindelsen når man Storan och Avenuen.

Projektet Kungstorgsgaraget har haft många komplicerade kommunalpolitiska turer. Det har varit knepigt för folkpartisterna och moderaterna att övertyga sina centerpartistiska koalitionsbröder att säga ja till Kungstorgsgaraget. Centern gick nämligen på sin tid till val med löften att man inte skulle släppa in fler bilar mellan vallgravarna. Att bygga ett jättegarage, som lockar bilar som flugor…. Ja det kunde inte påstås vara så miljövänligt, fruktade centergruppen.

Men då kom en snillrik person på det förlösande argumentet:

– Pojkar, vi gräver en tunnel under vallgraven. Då kör bilarna under jorden in i centrum. Och ni har ju bara lovat att hålla bilarna borta på marken….

Så berättar den kommunalpolitiska malisen att det gick till. När DN testar historien på de inblandade ler de förstulet. Men ingen dementerar med särskilt övertygande frenesi. Fram med grävskoporna, alltså.” (Ur: Dagens Nyheter 27 januari 1976)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Dagens Nyheter 27 januari 1976.