”I vårmånaden ha vi i dag enligt almanackan ryckt in. Kung Bore, ett majestät, som numera tyckes väl följa med sin och kungl. Vetenskapsakademiens tid och som mer än någon annan har känning af ”hvarifrån vinden blåser”, har ock i behörig tid abdikerat till förmån för en blidare despot bland vädergudarne.

Natten till i går gaf han emellertid stor cour för sina undersåter och hade arrangerat ett lofvande snöfall, men som afskedet kändes honom tungt – vi ha ju varit så vänliga mot honom med vinteridrottliga fäster – föreföll han på sin sista regeringsdag i melankoli och fällde under gårdagen strida tårar, som kommo den nyfallna snön att gå upp i den obehagligaste tö och gatumodd. Af de beramade skidtäflingarna i morgon blir det alltså intet.” (Ur: Göteborgs-Posten 1 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Arkitektgatan, östra sidan, sista huset före Magasinsgatan.