Djurplågeri. Arbetskarlen Johan Gustaf Albert Andersson framförde den 18 dennes på Nils Ericsongatan två kor. Då han tycke dem gå för långsamt slog han dem upprepade gånger med rotting på hufvud och rygg. Härför bötade han i går 20 kr. i polisdomstolen.

– Åkaredrängen Gustaf Andersson, som den 15 dennes på Hvitfeldtsplatsen körde ett så tungt lass att hästen öfveransträngdes, fick böta 10 kr.

Öfverdådig ridt. Artilleristerna Johan Adolf Höglund och Martin Algot Mattsson redo i vild fart den 20 dennes på Odins-, Frigga- m.fl. gator och bötade härför i går 15 kr. hvar.

Smädade poliser m.m. Snickaren Fritz Andersson och bagaren Adolf Håkansson förde oljud natten till den 23 dennes på Snickaregatan och då de härför tilltalades, täflade de om att öfverösa poliserna med alla möjliga skällsord. I går fingo de böta 40 kr. hvar.

Okynnig fönsterinslagning. Murerihandtlangaren Johan August Andersson slängde en butelj mot en butiksruta vid Landalagatan den 22 dennes, så att rutan, värderad till 17 kr., gick i kras. Den tilltalade dömdes i går att böta 25 kr. och ersätta rutan.

Kvinnofriden. Förre lokomotivföraren Anders Johan Levin, som med en käpp misshandlat både ett fruntimmer och en karl, dömdes härför i går af polisdomstolen att böta 30 kr.

– Snickaren Johan Theodor Jonsson, som i lördags på Andra Långgatan handgripligen förfördelade flera fruntimmer, fick böta 20 kr.

Dömd för förfalskning. Tjugofyraårige stationsskrifvaren B.O. Lindman dömdes i går af Gäfle rådhusrätt för förskingring af kr. 6028:58 från Gäfle–Dala järnvägsbolag samt för 1161 förfalskningsbrott bestående i att han utskrifvit falska efterkrafskvittenser, tll 2 ½ straffarbete och 1 års vanfräjd.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 februari 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Järntorget mot öster, sett från Amdra Långgatan. Arbetarföreningens hus i fonden. T.h. Apoteket Svanen.