”I lördags afton hade polisen å Carl Gustafsgatan anhållit f. tvångsarbetsfången Ernst Valdemar Eriksson. Då han skulle afföras till polisstationen i Landala gjorde han våldsamt motstånd så att en stor folksamling uppstod och en del folk följde med till stationen. En broder till den anhållne, murerihandtlangaren Johan Algot Eriksson, boende Handtverksgatan nr 5, var flera gånger framme och sökte fritaga den anhållne, och konstapeln träffades upprepade gånger af stenar och isbitar. Från vaktkontoret gingo flera konstaplar ut för att skingra folkmassan, och därvid slungade Johan Algot Eriksson en hvasskantad sten af knytnäfves storlek mot konstapeln Borg, som träffades af stenen i bakre sidan af halsen, så att ett rätt svårt sår uppkom. Våldsverkaren sökte undkomma bland folkmassan, men greps och var i dag inställd i poliskammaren, där han erkände våldet. Målet remitterades till rådhusrätten, och Eriksson, som är född 1879, införpassades till cellfängelset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kapellplatsen och Karl Gustavsgatan norrut. Torget omges av landshövdingehus, huset i bildens mitt har elledningar på ställning med isolatorer.