”Den af Göteborgs Djurskyddsförening anskaffade apparaten att lyfta kullfallna hästar har i går för första gången varit i bruk och visade sig mycket praktisk. Utanför Arkaden åt Drottninggatan hade en häst fallit och ehuru veterinär var närvarande kunde man ej få upp hästen förrän apparaten i fråga eftersändes. Beklagligtvis befanns det, då hästen upplyftes och hängde i apparaten, att hans ena lårben var afbrutet, hvadan han måste nedslaktas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Transport av kofferar, troligen för amerikaemigrnater. Bilden tagen på Gustav Adolfs torg, i bakgrunden syns Arkaden, hästen på bilden är troligtvis inte den häst som omnämns i dagens artikel.