Hur kunde man roa sig en söndag i Göteborg 1841? Ett alternativ var att åka på lustresa med något av de ångfartyg som hade börjat att trafikera inte bara skärgården utan även Säveån upp till Partille. för 1 Rdr Rgs kunde man få en biljett hos vaktmästare Anderson på Logen för en resa med Ångfartyget Wadman. Smith som ägde Partille hade gett löfte om att besökarna skulle få promenera i parken.

Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 juni 1841.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Text på kortet:” Partilleds Herrgård”.