”Ett 40-tal af Göteborgs poliskonstaplar företogo i går öfningar i användandet af en apparat för uppdragande af hästar som fallit i vattnet. Apparaten i fråga, som visade sig vara mycket praktisk, är konstruerad af ledamoten i Göteborgs Djurskyddsförenings styrelse, läraren Axel Enstam, och är af nämda förening skänkt till staden. Den såväl som en annan apparat för lyftning af kullfallna hästar finnes från och med i går i förekommande fall kostnadsfritt tillgänglig å brandstationen vid Gustaf Adolfs torg.” (Ur: Göteborgs-Posten 11 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lastning på båt från hästar med kärra.