”Göteborgs sparbanks styrelse har vid sammanträde i går tillsatt en komité för att urtreda, i hvilken mån införandet af s.k. hemsparbössor härstädes vore lämpligt och med sparbankens värksamhet i öfrigt förenligt.

Med detta slags bankvärksamhet förhåller sig som bekant så, att banken utlämnar på rekvisition sparbössor, till hvilka banken äger nyckeln. Hvarje månad, eller oftare, om så behöfves, tömmes bössan af bankens vaktmästare, som lämnar kvitto å det där befintliga beloppet. Detta insättes i banken på en sparkassebok och förräntas.

Idén till denna länk mellan den räntegifvande banken och den oproduktiva samt alltför lätt tillgängliga sparbössan har gifvetvis ursprungligen runnit upp i det förlofvade landet för allt orginellt och praktiskt, Amerika. I Danmark, därifrån bankaktiebolaget Södra Sverige hämtat förebilden till det hemsparbössesystem bolaget, som förut nämnts, ämnar införa här i landet, var den danska afdelninga af Odd-Felloworden som grundlade hemsparbösseföretaget, i förbindelse med Danske Landmandsbank i Köpenhamn.

Då det i ett telegram i vårt gårdagsnummer hette, att bankbolaget Södra Sverige förskaffat sig ensamrätt till det danska hemsparbankssystemet, så är det naturligtvis ingenting som hindrar exempelvis Göteborgs sparbank att utlämna och sköta om sparbössor af annan modell än de danska – såvida inte vår sparbank föredrar att förskaffa sig rätten till dessa för Göteborg.” (Ur: Göteborgs-Posten 10 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sparbössa i vit metall dekorerad på fronten med ett märke av Göteborgs stadsvapen i svart och silver och med texten”Göteborgs sparbank”. Sparbössan är oval till formen med ett vinkelbart handtag på ovansidan. Skåra för mynt inkast på båda sidor; 3,5cm brett på ena sidan och 1,5cm brett på den andra. Sparbössan kan öppnas med nycket på undersidan. Stämplad på undersidan med ”25443” och ”NORDIA-DUPLEX”. Höjd:6cm (höjd med handtaget uppfällt: ca 8cm.