”Vi omnämnde häromdagen att en skara pojkar påskaftonen anordnade påskeldar i Masthuggsbergen och att de till bränsle användt en del af ett staket utmed Bangatan. Emellertid synas de icke ha nöjt sig därmed utan till och med begått inbrottsstöld för att åtkomma bränsle. I dag voro nämligen inställde i poliskammaren arbetaren Johan Oskar Tomas Henriksson, Johan Ludvig Larsson, John Bernhard Mårtenson, Gustaf Adolf Mårtenson och Einar Lundqvist, samtliga stora fullväxta karlar, emedan de nämnda afton brutit sig in i en verkstadslokal i n:r 107 rödt Y Majornas 6 rote och där tillgripit ett större difhjul värderadt till 15 kr., flera rullar af björk omlindade med garn till ett värde af 20 kr., ett par bockar m.m. Det stulna släpade de med sig för att underhålla påskelden, men kastade det från sig, då de på vägen dit mötte en okänd karl.

Målet remitterades till rådhusrätten och de tilltalade få vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bangatan ca 1905.