Dagens berättelse är kort, men den väckte nog en del uppmärksamhet i staden:

”En stor meteor visade sig i går afton vid niotiden på södra himlen. Meteoren gick med riktning från syd till väst och syntes en lång stund, starkt belysande himlahvalfvet.” (Ur: Göteborgs-Posten 16 april 1902)

Bilden i sidhuvudet: Av NASA Ames Research Center/S. Molau and P. Jenniskens – http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=843, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133702