”Om grof vårdslöshet vid velocipedåkning vittnar följande:

Sistlidne söndag kl. 4 blef utanför huset till nr 8 Haga Nygata en flicka Karin, dotter till arbetsförman A.V. Hagström och 3 ½ år gammal, öfverkörd af en velocipedåkare. Flickan stod jämte sin syster stilla vid trottoaren och velocipedisten kom bakifrån. Följden blef, emedan han ej styrde åt sidan utan rakt på henne, att velocipedryttaren kastades åt ena sidan, hvarjämte flickan fick velocipeden öfver sig och bröt nyckelbenet. Saken är anmäld för polismyndigheten.

Man hade åtminstone kunnat vänta att velocipedryttaren bort hjälpa den lilla flickan, men han försvann skyndsamt. Den tillkallade läkaren d:r Hindmarsh kunde som i går ej ännu afgöra om hon komme att lida något men af öfverkröningen, skriver en meddelare till Göteborgs Aftonblad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 april 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Haga Nygatan mot öster, med butiker och verkstäder längs gatan, ca 1907.