”Den unga sångerskan fröken Gertrud Tesdorpf, hvars vackra röst och öfriga musikaliska begåfning vid hr kapellmästare Halléns sista konsert väckte så lifligt bifall, gifver i morgon afton en konsert å Frimurarelogens pelarsal. Med sin egen talang och den värdefulla medverkan af flera de mest framstående musikaliska krafterna härstädes, nemligen fru Anna Hallén, hrr dir. Czapek, Luzek och dir. Ållander samt åtskilliga musikälskare, bjuder fröken Tesdorpf ett program som med fog kan kallas särdeles lockande och till hvilket, infördt i annonsafdelningen, vi hänvisa.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 april 1880)

Annons ur Göteborgs-Posten 27 april 1880 .

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från Frimurarelogen, stora pelarsalen.